Skip to main content

Hållbarhetsarbete

Vi har lång erfarenhet av framtagning och konvertering av häftämnen, produkter som är framtagna hos väl utvalda tillverkare världen över. Tillsammans med tillverkaren arbetar vi för att ta fram fler återvinningsbara tejper och att erbjuda ett större antal produkter som minskar Co2 avtrycken. Vi har produkter som kräver noga kontroller och innehåll vilket gör att hållbarhetsarbetet ständigt pågår hos ATC och är en naturlig del av vårt arbete.

Produkter av hög kvalité håller länge. Våra produkter har noga utvalda tillverkare som utvecklar produkter som håller länge. Våra produkter ska oftast även till större del vara en permanent lösning i kundens applikation och blir därför en långsiktig produkt som inte byts ut. Vi har också produkter som krävs vara nedbrytbara eller delvis återvunna då produkten endast använder tejpen tillfälligt. Vi erbjuder då en produkt som har delvis återvunnet material i sig, eller kan återvinnas. Ett cirkulärt tänk som är viktigt för oss och kunden. 

Våra högt ställda krav på hållbarhet påverkar vårt val av leverantörer och vilka material vi använder. Vi jobbar aktivt för att våra leverantörer ska jobba med hållbarhet och vi ställer höga krav på dokumentation och registrering av produkter för att säkerställa att de följer våra och våra kunders höga krav på ingående material.

ÖVERGRIPANDE MÅL INOM VÅR KONCERN OEM INTERNATIONAL

Inför 2021 införde OEM  ett utvecklingsprogram inom hållbarhet för att tydligare definiera, målformulera och intensifiera hållbarhetsarbetet inom koncernen. Det första steget i arbetet var att genomföra en intressent- och väsentlighetsanalys för att skapa möjlighet att ta fram nya övergripande hållbarhetsmål. Målen är kopplade till Agenda 2030 och några av dess 17 globala mål.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi med att planera leveranser och ha framförhållning, så att fler transporter kan gå via båt från Asien, istället för flyg.

Vi jobbar löpande med att förbättra vårt hållbarhetsarbete.

OEM-koncernen har prioriterat 4 av de Globala målen utifrån de fokus- och riskområden som har identifierats ha störst betydelse för såväl OEM som för koncernens intressenter.

Några av våra mål:

  • Vi har som mål att kunna erbjuda klimatkompenserade alternativ där kund önskar flygfrakt.
  • Vi har som mål att kunna presentera CO2 avtryck på produktnivå 2025
  • Vi har som mål att att öka andelen kvinnor i vår organisation.

Exempel på aktiviteter som vi och vår bolagskoncern oem international genomfört för en mer hållbar värld:

  • Vi använder oss av förnybar energi i våra lokaler.
  • Vi har som mål att få solpaneler installerat på alla bolagets fastigheter.
  • Vi har LED-belysning på vårt kontor och lager.
  • Vi mäter CO2 med fokus på att minska vårt avtryck.
  • Vi har löpande hälsoutmaningar för vår personal
ATC Tape Converting AB

Om ATC

Under mer än 25 år har vi sysslat med tejp och konvertering av häftmaterial. Vår samlade kompetens är djup och vi ser till att våra kunder alltid erbjuds den bästa kvaliteten och ett konkurrenskraftigt sortiment.

Kontakta oss

Mätarvägen 17A 196 37 Kungsängen SWEDEN

Tel: +46 (0)8-564 708 80
Fax: +46 (0)8-564 708 89
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.